Ontdek ons vrijwilligerswerk

Hart voor vrijwilligerswerk?

Onze maatschappij kan niet zonder vrijwilligers. Gelukkig besteden veel mensen een deel van hun vrije tijd aan vrijwilligerswerk. Ontdek al het vrijwilligerswerk binnen onze organisatie. Eenmalig, flexibel of vaker. Zelf of gezellig samen. Kies wat bij jou past …

Momenteel hebben wij 1 vacature:

MEE Bruggenbouwen (vrijwilligers/ studenten) gezocht

 • Functieomschrijving: als bruggenbouwer leer je mensen om mee te doen. Je coacht mensen die zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden.
 • Dienstverband: vrijwilligersovereenkomst

Op dit moment hebben we vrijwilligersplaatsen voor het project 
MEE Bruggenbouwen in de regio Oosterhout/Altena voor vrijwilligers en studenten die een stageplaats zoeken.

Taakomschrijving
Als bruggenbouwer leer je mensen om mee te doen. Je coacht mensen die zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden in het versterken en/of uitbreiden van hun netwerk of je ondersteunt hen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden, zodat meedoen in het maatschappelijke verkeer mogelijk wordt.

“Sommige mensen vinden het erg lastig om zelf ergens naartoe te gaan, of ze weten niet goed hoe je contact maakt. Doordat ik dan een paar keer meega, merk je dat mensen makkelijker wennen. Als vrijwillige Bruggenbouwer kan ik iemand zo echt een stap verder helpen”

Tijdsbesteding

 • de bruggenbouwer begeleidt gemiddeld 1 of 2 trajecten tegelijk. De tijdsinvestering is per week per traject 1 tot 3 uur voor een periode van max. 20 weken.
 • de coördinator van Bruggenbouwers is er voor vragen/begeleiding.
 • 4 tot 6 keer per jaar kun je deelnemen aan themabijeenkomsten, zoals het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking, herkennen en aangeven van grenzen, gesprekken met ervaringsdeskundigen

Als MEE Bruggenbouwer

 • heb je affiniteit met de doelgroep (mensen in een sociaal kwetsbare situatie, vaak door het hebben van een beperking)
 • maak je makkelijk contact en heb je geduld
 • kun je omgaan met vertrouwelijke informatie
 • ben je in staat om de deelnemer zoveel mogelijk zelf te laten doen: je neemt niet over

Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag is noodzakelijk. De kosten worden door MEE Plus vergoed.

Wij bieden

 • werkbegeleiding
 • workshops en themabijeenkomsten

Heb je interesse?
Neem dan contact op met:

Voorbeelden Bruggenbouwtrajecten

 • Herman, een man van 55 jaar, voelt zich vaak eenzaam. Karel ook. Ze wonen bij elkaar in de buurt. De bruggenbouwer heeft ze aan elkaar voorgesteld. Zij begeleidde de eerste kennismakingscontacten zodat de drempel voor beide mannen wat lager werd.

 • Shanna, een meisje van 8 jaar, kent weinig andere meisjes in de buurt. Omdat zij naar een andere school gaat dan de meeste kinderen uit haar wijk is het lastiger om vriendinnetjes te maken. Samen met de bruggenbouwer is er een plan gemaakt hoe zij contact kan maken en houden met andere meisjes die in haar buurt wonen. Zo heeft Shanna meisjes uit haar buurt uitgenodigd om samen cupcakes te bakken.

“Tijdens de stage bij MEE Bruggenbouwen heb ik met veel verschillende doelgroepen gewerkt. Dit vond ik heel erg leuk en ik heb nu een beter beeld van welke doelgroep mij het meest aanspreekt.”

MEE Bruggenbouwen is een methodiek die cliënten leert om zelf stappen te ondernemen. MEE leert cliënten drempels te nemen en actief mee te doen. Bruggenbouwen is leren meedoen; een effectieve activeringsmethodiek voor mensen in een kwetsbare situatie. Het helpt deze mensen bij het aangaan van sociale contacten, leren van vaardigheden zoals koken of omgaan met geld, zelfstandig reizen, sporten of activiteiten buitenshuis. In vrijwel alle gevallen leidt de bruggenbouwmethodiek naar meer zelfstandigheid. Bekijk hoe Jeffrey, Jan, Ria en Bram leren meedoen!

Heb je interesse?

Neem dan contact op met:

Wilma Schapendonk (consulent regio MEE Brabant Noord) wilma.schapendonk@meeplus.nl / 06 505 167 33

Michelle Coenen (projectleider Bruggenbouwen) bruggenbouwen@meegeldersepoort.nl/ 06 100 102 27