Oplossingsgerichte Sociaal Werker
SWT Gouda32-36 uur p/w

Kom jij ons versterken?

Geloof jij dat je iemand verder helpt als je naast hem/haar staat en gezamenlijk optrekt in het zoeken naar oplossingen? Ben jij iemand die gebruik maakt van de unieke talenten van elk mens en uitgaat van de eigen kracht? Dan horen we graag van je!
Per direct zoeken wij voor het sociaal team Gouda een ervaren en enthousiaste sociaal werker met kennis van de MEE doelgroep; (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en chronisch ziek.

Jouw functie

Als Sociaal Werker ben je in dienst van MEE Plus, onderdeel van de overkoepelende organisatie MEEVivenz.
Als Sociaal Werker ondersteun jij vanuit het Sociaal Team Gouda, onderdeel van de Coöperatie, inwoners van de gemeente Gouda.
 
Je ondersteunt inwoners van de doelgroep 18-/ 18 + en volwassenen met hulpvragen en/ of multi- problematiek op diverse (levens)gebieden, zoals financiën, relatie, opvoeding, werk- en dagbesteding, zorg en welzijn.
 
Daarnaast leg je contact met inwoners bij meldingen van huiselijk geweld. Je brengt domein- overstijgend de problematiek, de talenten en de kansen van de inwoner in kaart. Zo nodig leid je toe naar voorliggende voorzieningen en/of geïndiceerde zorg. Daarbij houd je de eigen kracht en de zelfregie van de inwoner in het oog en draag je bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en de participatie van inwoners.

Praat alvast even met je collega’s

Wat bieden wij jou?

  • Een dynamische en gevarieerde baan in een professionele en sociale omgeving met gemotiveerde collega’s.
  • Je krijgt een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • Het salaris wordt, afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring, gebaseerd op de cao Sociaal Werk, schaal 8, minimaal €2.763,- tot maximaal €3864,- bruto per maand bij een fulltime werkweek van 36 uur.

Waar verras je ons mee?

  • Je hebt een afgeronde sociale opleiding op hbo- niveau (bijvoorbeeld hbo Sociaal Werk);
  • Je hebt minimaal twee jaar ervaring in het werken in de zorg- en welzijnssector;
  • Je kunt samenwerken binnen het team, maar kunt ook goed zelfstandig werken;
  • Je bent verbindend, zelfstandig, flexibel en oplossingsgericht;
  • Werkt vanuit de eigen kracht van de cliënt, zijn zelfregie versterken en het sociale netwerk inzetten.
  • Je benut de professionele ruimte en je bent (maatschappelijk) ondernemend.
  • Je borgt de eigen professionele ontwikkeling (en die van het team) zodanig, dat de kennis actueel is en bijdraagt aan verbeteringen in hulpverlening, methodieken, processen en (externe) samenwerkingen.

Solliciteren

 
Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen met Charlotte van Rooijen, teamleider MEE Plus via E charlotte.vanrooijen@meeplus.nl of T 06-51812905 of met teamleider sociaal Team Gouda Annalise Zweegman a.zweegman@sociaalteamgouda.nl
T 088-9004321.
Soliiciteren kan tot  19 september

Wat kun je nog meer van ons verwachten

 

Expertise Centrum Sociaal werk

Een aanstekelijke ontmoeting met mensen met passie voor het vak
Op zoek naar een team dat samen met jou je kennis en kunde op ons vakgebied naar een hoger level kan brengen? Dan zitten we graag even rond de tafel (of via Teams natuurlijk) met je. Want het is met passie én visie dat we er elke dag ten volle voor gaan om jullie te faciliteren en te inspireren tot meer vakbekwaamheid.

 

Flexibel werken

Een aanstekelijke ontmoeting met mensen met passie voor het vak
Op zoek naar een team dat samen met jou je kennis en kunde op ons vakgebied naar een hoger level kan brengen? Dan zitten we graag even rond de tafel (of via Teams natuurlijk) met je. Want het is met passie én visie dat we er elke dag ten volle voor gaan om jullie te faciliteren en te inspireren tot meer vakbekwaamheid.

 

Pensioen

Een aanstekelijke ontmoeting met mensen met passie voor het vak
Op zoek naar een team dat samen met jou je kennis en kunde op ons vakgebied naar een hoger level kan brengen? Dan zitten we graag even rond de tafel (of via Teams natuurlijk) met je. Want het is met passie én visie dat we er elke dag ten volle voor gaan om jullie te faciliteren en te inspireren tot meer vakbekwaamheid.

 

aantal medewerkers

Aantal gemeenten

Vakantiedagen

Koekjes per dag

Sociaal Team Gouda

De gemeente Gouda heeft een sociaal team welke werkt op drie locaties: Noord, Oost en West.
 
Het Sociaal Team Gouda ondersteunt inwoners wanneer er behoefte is aan ondersteuning. Inwoners kunnen hier terecht met alle vragen waar iemand in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, rouw, verlies, mantelzorg, dagbesteding, gezin of relatie. Een medewerker van het sociaal team Gouda stelt samen met inwoners een actieplan of ondersteuningsplan op. Daarin staat welke ondersteuning er gewenst en mogelijk is. In het sociaal team Gouda werken mensen met kennis over o.a. maatschappelijke dienstverlening, Wmo voorzieningen, Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en werk- en inkomen. Omdat je onder de vlag van MEE bij het sociaal team Goud werkt ben je aandacht functionaris LVB binnen het team.

MEE

MEE zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin mensen met een (niet- zichtbare) beperking volwaardig en betekenisvol kunnen meedoen. Met een focus op mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel.

MEEVIVENZ

MEE Plus en Vivenz werken inmiddels al intensief samen op het vlak van maatschappelijke ondersteuning en daar komt nu een logisch vervolg op: het samengaan in één organisatie.
Met onze gemeenschappelijke kennis, jarenlange ervaring én gedeelde visie zijn we vanaf 1 januari 2020 een centraal aanspreekpunt binnen de regio. Hierdoor kunnen we de dienstverlening van onze professionals versterken en efficiënter maken en spelen we pro-actief in op de maatschappelijke en bestuurlijke vraag om één aanspreekpunt.
Zo slaan wij gezamenlijk een brug naar welzijnswerk. Samen zetten we ons in voor sociale thema’s zoals armoede, buddyzorg, hulp bij opvoeden, bemiddeling, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, vraagstukken rondom de Wet langdurige zorg, eenzaamheid, senioren en mensen met gedragsproblematiek.