Het vitaliteitsplan

Het vitaliteitsplan heeft tot doel om de vitaliteit van álle MEEVivenz teams én medewerkers te bevorderen en versterken, zodat zij met plezier en succes kunnen blijven werken tot aan hun pensioen. Met dit plan willen wij leidinggevenden en medewerkers motiveren en ondersteunen om proactief te werken aan de vitaliteit van het team als geheel én de medewerker individueel.

Een vitaal team

Plezier hebben in je werk staat of valt voor een groot deel met een vitaal team. De basis van een vitaal team is betrokkenheid en inbreng van een ieder :

 • weten wat het gezamenlijk doel is,
 • bepalen wat er beter kan door feed back te geven en ontvangen,
 • samen leren en bepalen waar én hoe er bijgestuurd moet worden,
 • en op een gedisciplineerde manier hieraan werken.

Dat is dé manier om pro-activiteit en dus eigen regie te stimuleren in een team. Een kernuiting van een vitaal team is collegiaal hulpgedrag. Als er een gebrek aan onderlinge sociale steun van collega’s is, dan zakt vitaliteit al snel in. Dit is uit wetenschappelijk onderzoek (van Chiaburru en Harrison – 2008) in 161 steekproeven bij 78.000 werknemers duidelijk geworden. Wat hieruit vooral naar voren kwam was dat collega’s die sociale steun ervaren gelukkiger zijn, minder verzuimen en betere werkprestaties leveren. Het bovenstaande ontstaat niet altijd vanzelf. De leidinggevenden en de teamleden zijn hiervoor samen verantwoordelijk om dit te bereiken. Er zijn in dit kader een aantal teamuitdagingen, waar men samen aan werkt.

Vitale medewerker

Plezier hebben in je werk wordt ook mede bepaald door de mate waarin je vitaal bent. Als je vitaal bent sta je open om te leren en mee te bewegen met
de organisatie. Dat is in deze dynamische tijd heel belangrijk. Iedereen kent hierin zijn eigen uitdagingen. Deze uitdagingen vertalen wij naar thema’s. Soms is een thema leeftijdgebonden, zoals overgangsproblemen. Een thema kan ook in meerdere leeftijdsgroepen voorkomen, zoals overbelasting of psychisch verzuim.

Verandering

We willen het volgende concreet bereiken met MEEVivenz Vitaal

 • De medewerker kent zijn eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van de andere teamleden, taken worden hierop afgestemd waardoor de kwaliteit van de samenwerking toeneemt;
 • De medewerker kent de organisatiedoelen en de samenhang met zijn of haar eigen werk, weet wat er van hem of haar verwacht wordt, geeft en vraagt feedback op functioneren;
 • Zowel de leidinggevende als de medewerkers geven elkaar regelmatig feedback om zo samen te blijven leren;
 • Zowel leidinggevende als medewerker hebben kennis over hoe ze vitaal kunnen worden/ blijven. Vitaliteitsklachten worden proactief herkend en zij weten hoe zij eventueel kunnen herstellen.
 • Binnen het team is sprake van ‘good practice’. De leidinggevende en de medewerkers stimuleren elkaar in het bewaken van grenzen en het nemen van pauzes, en geven hierin natuurlijk zelf het goede voorbeeld.
 • De leidinggevende en medewerker leren op een agile wijze gedisciplineerd samen te werken

 

Het resultaat

De resultaten die wij met het programma MEEVivenz Vitaal willen bereiken zijn:

 • Professionals een uitdagende functie bieden waarin ze zeggenschap en autonomie hebben
 • Binden en boeien van professionals
 • Duurzame inzetbaarheid tot aan de pensioenleeftijd van de medewerkers stimuleren
 • Ziekteverzuim voorkomen waar mogelijk
 • Reputatie van MEEVivenz als ‘goed werkgever’ versterken

Mentale vitaliteit

Als je mentaal vitaal bent kan je beter omgaan met werkdruk én ben je gelukkiger in je werk. Dit gunnen wij alle medewerkers bij MEEVivenz. Lees hier welke tools jou kunnen helpen om mentaal vitaal te zijn en blijven.

Fysieke vitaliteit

Fysieke fitheid geeft je de energie en het uithoudingsvermogen die nodig zijn om je werk te kunnen doen. Zo blijf je langere periodes actief, ben je minder moe en blijft je productiviteit op peil gedurende de werkdag. Wat kan jou helpen fysiek vitaal te blijven?

Loopbaan vitaliteit

Een goede loopbaan geeft voldoening en vervulling. MEEVivenz vindt het belangrijk jou te ondersteunen bij de ontwikkeling van jouw loopbaan.

 

 

Gezonde werkplek

Het is de verantwoordelijkheid van MEEVivenz als werkgever om een gezonde werkplek voor medewerkers te realiseren. Dit geldt zowel voor de werkplek op kantoor, als de thuiswerkplek!

Financiële vitaliteit

Als organisatie die streeft naar bestaanszekerheid voor iedereen, weten wij als geen ander dat geldzorgen kunnen leiden tot veel stress. En stress heeft invloed op het denkvermogen en het gevoel van welzijn. MEEVivenz wil dat haar medewerkers lekker in hun vel zitten en draagt dan ook graag bij aan de financiële gezondheid van medewerkers.

Verzuim & reintegratie

Hier lees je wat MEEVivenz doet om werknemers te ondersteunen tijdens ziekte en de kans op succesvolle terugkeer naar het werk vergroten.

 

 

 

 

Ontspanning & Inspiratie

MEEVivenz draagt een steentje bij aan vrijetijdsbesteding met ruimte voor ontspanning én inspiratie!

 

 

 

 

 

Hier vind je het antwoord op enkele belangrijke vragen over het vitaliteitsprogramma.
Heb jij toch een andere vraag, neem dan contact op met hrmdesk@meevivenz.nl 
Wat is het vitaliteitsaanbod?
Het vitaliteitsaanbod is een ‘levend aanbod’. Op basis van een eerste inventarisatie die intern en extern is uitgevoerd, heeft team HR een eerste selectie van interventies samengesteld, die op de webpagina MEEVivenz Vitaal wordt aangeboden. Iedere deelname aan een interventie wordt geëvalueerd met de deelnemer(s). Ieder half jaar verzamelen wij de interventie
Wie is verantwoordelijk voor het vitaliteitsprogramma?
HR is eigenaar van het programma en neemt de organisatie op zich en schakelt anderen in waar nodig. Het management brengt dit instrument onder de aandacht en werkt samen met haar/zijn medewerkers aan de realisatie van een vitaal team met vitale medewerkers.
Welke declaraties kan je aanleveren bij Financiën?
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Waar vind ik het declaratieformulier onkosten?
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.