Vitale werkomgeving

Een vitale werkomgeving bevordert niet alleen de fysieke gezondheid, maar stimuleert ook de mentale veerkracht van en communicatie tussen medewerkers. Het draagt bij aan een positieve werkcultuur, waar veiligheid en samenwerking groeien. Een vitale werkomgeving draagt bij aan betere samenwerking en betere oplossingen. Dit geeft energie, versterkt je motivatie en vergroot je werkplezier.

Productaanbod

Werkplek inrichting
Beschrijving

Als jij ook veel tijd doorbrengt met werken achter een bureau, dan voel je dat vaak aan het eind van de dag. In dit filmpje krijg je praktische tips om vitaal te blijven op je werk.

Wie betaalt: Gratis
Kosten: Geen extra kosten

 

Een goede werkplek is zo ingesteld

Beschrijving
Een goede ergonomisch ingestelde werkplek kan lichamelijke problemen voorkomen en/of verminderen en het werkplezier verhogen. Het is dus van belang dat deze goed ingesteld is. Met goedkeuring van je leidinggevende is dit onderzoek persoonlijk of in kleine groepjes (maximaal 4 personen) aan te vragen via Ergo@meevivenz.nl

Wie betaalt: Kosten voor aanpassing werkplek voor werkmaatschappij
Kosten: Op aanvraag

 

Beschrijving
Als je na het filmpje je werkplek nog niet goed hebt kunnen instellen dan kan Yvette Tol, preventieadviseur, een beeldschermwerkplek onderzoek uitvoeren en helpen je werkplek goed in te stellen. Met goedkeuring van je leidinggevende is dit onderzoek persoonlijk of in kleine groepjes (maximaal 4 personen) aan te vragen via Ergo@meevivenz.nl

Wie betaalt: MeeVivenz

 
 
Beeldschermbril

Beschrijving
Bij langdurige beeldschermwerk kan het voorkomen dat je ogen moeite hebben om op deze afstand scherp te stellen, bijvoorbeeld door ouderdomsverziendheid. In dergelijke gevallen is een beeldschermbril noodzakelijk.

Wie betaalt: Eigen kosten naast de werkgeversbijdrage
Kosten: Op aanvraag bij leverancier

 

 
 
Gedragscode voor medewerkers

Beschrijving
In de gedragscode is uitgelegd hoe we ons willen gedragen en willen werken bij MEEVivenz, in alle soorten situaties. De gedragscode zorgt ervoor dat we ons zo goed mogelijk inzetten voor de uitgangspunten die MEEVivenz belangrijk vindt.

Kosten: Geen extra kosten

 

Ongewenst gedrag en onveiligheid

Alle medewerkers en vrijwilligers van MEEVivenz hebben de verantwoordelijkheid om de gedragscode na te leven en anderen te helpen dit ook te doen. In dit protocol zijn richtlijnen opgenomen hoe we denken en handelen als het gedrag afwijkt van de gewenste norm.

Kosten: Geen extra kosten

 

MEEVivenz extern vertrouwenspersonen

Beschrijving:
Heb je direct of indirect te maken met ongewenst gedrag en weet je niet hoe je het ongewenst gedrag kunt stoppen? Blijf er niet te lang mee rondlopen en neem contact op met de externe vertrouwenspersoon voor deskundig en discreet advies. Praten helpt.

Wie betaalt: MeeVivenz

Incidenten & calamiteiten op de werkvloer

Beschrijving:
In elke werksituatie doen zich onverwachte situaties en afwijkingen voor: incidenten en calamiteiten. Belangrijk is dat we schade beperken en de situatie zo snel mogelijk herstellen. Door het vastleggen en bespreken van de gebeurtenis en de maatregelen kunnen medewerkers hiervan leren. Bovendien kunnen we hierdoor herhaling zoveel mogelijk voorkomen.

Wie betaalt: MeeVivenz

Veilig Incident Melding (VIM)

Beschrijving
Het criterium om te melden is of er iets verbeterd kan worden in de omgeving van de medewerker en/of de cliënt, waardoor eenzelfde situatie in de toekomst voorkomen kan worden. Dit betekent dat ‘alles wat niet de bedoeling is’ gemeld kan worden via incident@meevivenz.nl

Wie betaalt: MeeVivenz

 

Regeling thuiswerken MEEVivenz

Beschrijving
Als je geregeld thuiswerkt lees dan even bijgaand document waarin de de thuiswerkregeling wordt toegelicht

Wie betaalt: MeeVivenz
Kosten: Conform regeling thuiswerken