Vitale werkomgeving

Een vitale werkomgeving bevordert niet alleen de fysieke gezondheid, maar stimuleert ook de mentale veerkracht van en communicatie tussen medewerkers. Het draagt bij aan een positieve werkcultuur, waar veiligheid en samenwerking groeien. Een vitale werkomgeving draagt bij aan betere samenwerking en betere oplossingen. Dit geeft energie, versterkt je motivatie en vergroot je werkplezier.

Productaanbod

Beeldschermwerkplek

Beschrijving
Een goede ergonomisch ingestelde werkplek kan lichamelijke problemen voorkomen en/of verminderen en het werkplezier verhogen. Het is dus van belang dat deze goed ingesteld is. Met goedkeuring van je leidinggevende is dit onderzoek persoonlijk of in kleine groepjes (maximaal 4 personen) aan te vragen via Ergo@meevivenz.nl

Wie betaald: Kosten voor aanpassing werkplek voor werkmaatschappij
Kosten: Op aanvraag

 

Filmpje : Gezond werken, kom in beweging

Beschrijving
Als jij ook veel tijd doorbrengt met werken achter een bureau, dan voel je dat vaak aan
het eind van de dag. In dit filmpje krijg je praktische tips om vitaal te blijven op je werk.

Wie betaald: Gratis
Kosten: Geen extra kosten

 

Filmpje : Een goede werkplek is zo ingesteld

Beschrijving
Als jij ook veel tijd doorbrengt met werken achter een niet ingestelde bureaustoel en bureau, dan voel je dat aan het einde van de dag. In dit filmpje krijg je handige tips voor het op maat instellen van je werkplek.

Wie betaald: Gratis
Kosten: Geen extra kosten

 

Beeldschermbril

Beschrijving
Als er door de werknemer meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk gedaan wordt, is de werkgever verplicht de werknemer in de gelegenheid te stellen een oogonderzoek te laten doen.

Wie betaald: Eigen kosten naast de werkgeversbijdrage
Kosten: Op aanvraag

 

Gedragscode voor medewerkers

Beschrijving
In de gedragscode is uitgelegd hoe we ons willen gedragen en willen werken bij MEEVivenz, in alle soorten situaties. De gedragscode zorgt ervoor dat we ons zo goed mogelijk inzetten voor de uitgangspunten die MEEVivenz belangrijk vindt.

Wie betaald: Gratis
Kosten: Geen extra kosten

 

Ongewenst gedrag en onveiligheid

Alle medewerkers en vrijwilligers van MEEVivenz hebben de verantwoordelijkheid om de gedragscode na te leven en anderen te helpen dit ook te doen. In dit protocol zijn richtlijnen opgenomen hoe we denken en handelen als het gedrag afwijkt van de gewenste norm.

Wie betaald: Gratis
Kosten: Geen extra kosten

 

MEEVivenz extern vertrouwenspersonen.

Beschrijving:
Heb je direct of indirect te maken met ongewenst gedrag en weet je niet hoe je het ongewenst gedrag kunt stoppen? Blijf er niet te lang mee rondlopen en neem contact op met de externe vertrouwenspersoon voor deskundig en discreet advies. Praten helpt.

 

Incidenten & calamiteiten op de werkvloer

Beschrijving:
In elke werksituatie doen zich onverwachte situaties en afwijkingen voor: incidenten en calamiteiten. Belangrijk is dat we schade beperken en de situatie zo snel mogelijk herstellen. Door het vastleggen en bespreken van de gebeurtenis en de maatregelen kunnen medewerkers hiervan leren. Bovendien kunnen we hierdoor herhaling zoveel mogelijk voorkomen.

Wie betaald: Gratis
Kosten: Geen extra kosten

Veilig Incident Melding (VIM)

Beschrijving
Het criterium om te melden is of er iets verbeterd kan worden in de omgeving van de medewerker en/of de cliënt, waardoor eenzelfde situatie in de toekomst voorkomen kan worden. Dit betekent dat ‘alles wat niet de bedoeling is’ gemeld kan worden via incident@meevivenz.nl

Contact gegevens: Komt nog

Wie betaald: Gratis
Kosten: Geen extra kosten

 

Regeling thuiswerken MEEVivenz

Beschrijving
Als je geregeld thuiswerkt lees dan even bijgaand document waarin de de thuiswerkregeling wordt toegelicht

Contact gegevens: Contactgegevens te vinden op de DDB

Wie betaald: Buiten budget Vitaliteit – apart begroot
Kosten: Geen extra kosten