MEEVivenz heeft een effectief verzuimbeleid met richtlijnen en procedures met betrekking tot verzuim, inclusief het melden van ziekte, medisch verlof en re-integratie na ziekteverlof. Binnen deze kaders kijken wij altijd naar de behoeften en de omstandigheden van de werknemer. Wat heb jij nodig?