\

Operationeel Directeur Dordrecht Sociaal

 

Functie:Leidinggevende 3
Organisatie:De Sociale Basis
Uren:36
Blijf op de hoogte en ontvang de laatste vacatures direct in uw mail
U kunt uzelf altijd afmelden
Invalid email address
Dordrecht Sociaal zoekt een Operationeel Directeur!

 

Hoe is het om bij Dordrecht Sociaal te werken?

Stichting Dordrecht Sociaal (DS) is er voor alle Dordtenaren. De missie van DS is dat we willen dat iedereen kan meedoen en dat ieder zijn of haar talenten kan gebruiken en ontwikkelen. We zijn nabij en bieden maatwerk vanuit het perspectief van Dordtenaren: van jong tot oud. Dit doen we vanuit de expertise van de herkenbare labels Buurtwerk Dordrecht, R-Newt en het Sociaal Wijkteam Dordrecht (SWT Dordrecht). Ongeveer 200 collega’s werken binnen deze labels dagelijks vanuit deze expertise voor en met de inwoners in Dordrecht.

Deze stichting is per 1 januari 2023 opgericht na een gewonnen aanbestedingsprocedure door MEEVivenz, ContourdeTwern en Stichting Jeugdteams ZHZ met als doel om de integrale opdracht voor de gemeente Dordrecht te realiseren. De opdracht is verstrekt voor een periode van vier jaar met een optie op een verlenging van vier jaar. De medewerkers vanuit de drie hiervoor genoemde expertiseorganisaties werken samen ten behoeve van de opdracht Dordrecht Sociaal. De expertiseorganisatie blijft voeden op specifieke expertise, waarbij de opdracht van Dordrecht Sociaal leidend is voor de inrichting en de te behalen resultaten.

Wat ons verbindt en sterker maakt, zijn onze stevige duidelijke kernwaarden en leidende principes. We versterken elkaar op het gebied van innovatie en vakmanschap en integreren onze kennis en expertise, zodat we sámen meer bereiken. Samen staan we sterker: we kennen de wijken, buurten, overeenkomsten en verschillen in culturen, de Dordtse trends en het netwerk in de stad. Die kennis delen we, zodat we beter vroegtijdig signaleren en preventief kunnen werken. Dordrecht Sociaal werkt en communiceert vanuit verschillende disciplines als één strategische opdrachtnemer en partner.

Dordrecht Sociaal is volop in beweging. Ben jij die Operationeel Directeur die leiding geeft aan de realisatie van de opdracht en de veranderingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we nog beter, meer integraal en nabijer inwonergericht ons werk kunnen doen? Lees dan zeker verder.

 

De verantwoordelijkheden zijn:

De focus van de operationeel directeur ligt voornamelijk op het strategisch organisatiebeleid van Dordrecht Sociaal. De operationeel directeur valt onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur van Dordrecht Sociaal en legt hieraan verantwoording af. Je bent niet hiërarchisch verbonden met een van de drie expertiseorganisaties. De operationeel directeur kan binnen de kaders (zoals offerte, contract met de gemeente en de begroting) besluiten nemen. Directe aansturing vindt plaats door de PIP (primus inter pares/ voorzitter) uit het Bestuur.

De operationeel directeur stuurt het management van Dordrecht Sociaal hiërarchisch aan. Een belangrijke opdracht is het bouwen van een collegiaal managementteam, waarbij de operationeel directeur kwaliteiten van het management benut, collectieve verantwoordelijkheid stimuleert en knopen doorhakt waar nodig.

Hij/Zij krijgt een specifieke opdracht om een robuuste organisatie en aanpak neer te zetten om de opdracht voor de gemeente Dordrecht te realiseren. Het ontwikkelen van een stevige bedrijfsvoerings- en ondersteuningsorganisatie, dienstbaar aan de opdracht, management en medewerkers, is hier onderdeel van. De basis hiervoor zijn het visiedocument, plan van aanpak en bedrijfsplan van Dordrecht Sociaal. Verwacht wordt dat hij/zij hierbij proactief de benodigde veranderprocessen initieert en aanstuurt.

Management, medewerkers en ondersteuning werken vanuit de drie organisaties aan de opdracht van Dordrecht Sociaal. De expertiseorganisaties onderschrijven deze opdracht volledig en willen deze met veel energie tot een succes te maken. De indiensttreding van de directeur gebeurt bij één van de drie expertiseorganisaties.

Als operationeel directeur word jij het aanspreekpunt en het gezicht voor de gemeente en alle partners. Samen met de managers Dordrecht en de PIP bestuur vertegenwoordig je Dordrecht Sociaal ook in een groot aantal netwerken en bij ontwikkelopgaven in de stad.

 

Taken Operationeel Directeur:

 • De volgende zaken horen bij jouw opdracht:
 • Aansturen, ondersteunen en coachen van het managementteam bij het uitvoeren van hun (lokale) opdracht/werkzaamheden;
 • Zorg dragen voor het opvolgen van kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen en verantwoorden op gemeente- en organisatieniveau;
 • Onderhouden van externe contacten, zoals de gemeente, en deze gevraagd en ongevraagd adviseren;
 • Een cultuur creëren en/of versterken waarin conflicten en knelpunten constructief worden opgelost en waarin een leerklimaat wordt gestimuleerd;
 • Inzetten van de veranderopgave naar snelle en integrale dienstverlening en hulp, dichterbij de inwoners.

 

Jij komt het beste tot je recht als Operationeel Directeur, omdat jij:

 • Beschikt over een afgeronde, op de functie gerichte, opleiding op minimaal HBO-niveau;
 • Een aanvullende opleiding gericht op management is een pré;
 • Aantoonbare leidinggevende en managementervaring hebt, bij voorkeur in een netwerkorganisatie;
 • Aantoonbare ervaring hebt met betrekking tot het coachen van groepen en individuen;
 • Werkervaring in, inzicht in en visie op relevante in- en externe ontwikkelingen binnen het sociaal domein hebt;
 • Ervaren bent in het werken in een politieke context en kennis van gemeentelijke processen;
 • Kennis van en relevante ervaring hebt met het vormgeven van veranderprocessen;
 • Een visie hebt op en ervaring hebt in het leidinggeven aan de transformatie zoals beschreven in ons visiedocument en plan van aanpak;
 • Beschikt over goede gesprekstechnieken, een observerend vermogen en een analytische blik waardoor je kunt overzien of en in welke mate er hulp nodig is;
 • Door jouw strategisch inzicht integraal resultaatverantwoordelijk werkt. Ervaring hebt met hoe je een stevige bedrijfsvoering en ondersteuning voor teams en management organiseert in een netwerkorganisatie;
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en verbindend vermogen;
 • Een leider bent die erop gericht is de autonomie van onze professionals in de frontlinie te vergroten. Met coachend leiderschap als basis;
 • Een visie hebt op de ontwikkeling van een identiteit voor Dordrecht Sociaal waarbij bestuur, management en medewerkers de waarden en leidende principes internaliseren zonder dat de band met de expertiseorganisaties verbroken wordt.

 

Naast energie krijg je ook:

 • Een variërende en uitdagende baan, waarin je het verschil kunt maken;
 • Een dienstverband op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid;
 • Rechtspositie nader te bepalen conform de CAO Jeugdzorg of Sociaal Werk;
 • Salaris volgens schaal 13 conform CAO afhankelijk van ervaring;
 • Investering in jouw deskundigheid dankzij de ruime scholingsmogelijkheden;
 • Medewerkers worden in eerste instantie aangesteld voor de duur van één jaar met uitdrukkelijke intentie om te verlengen voor onbepaalde tijd bij goed functioneren;
 • Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

 

Meer weten?

Stel gerust je vragen betreffende de functie aan Michiel van der Vlies, PIP bestuur, via 06-10579405.
Vragen omtrent de procedure kunnen worden gesteld aan onze arbeidsmarktcommunicatiespecialist Sabine Vijfwinkel. Bel 06-18662013 of mail sollicitaties@jeugdteamszhz.nl. Tevens kan zij op verzoek aanvullende informatie omtrent de opdracht binnen Dordrecht Sociaal opsturen.

 

Ben jij onze Operationeel Directeur voor Dordrecht Sociaal?

Maak jouw interesse kenbaar door je CV te delen via de website www.jeugdteamszhz.nl.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 13 oktober 2023. Er zullen twee commissies zijn, bestaande uit betrokkenen en verantwoordelijken van Dordrecht Sociaal.
Wij verzoeken je hier bij voorbaat rekening mee te houden.

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.
Acquisitie ongewenst. Bespaar uzelf de moeite ons tevergeefs te benaderen.

Solliciteer direct!