\

Coördinator Nissewaard Thuis in Nissewaard

 

Functie:Leidinggevende 2
Organisatie:MEE Plus
Uren:24
Blijf op de hoogte en ontvang de laatste vacatures direct in uw mail
U kunt uzelf altijd afmelden
Invalid email address
Vacature Coördinator Integrale Ingang Thuis in Nissewaard

Aantal uur per week: 24-32 uur
Inschaling: Schaal 10 – CAO Sociaal Werk
Dienstverband: Tijdelijk voor de periode van één tot maximaal twee jaar

Wil je werken in een dynamische gemeente die grote ambities heeft voor het veranderen in het sociale domein? Bij de Integrale Ingang van ‘Thuis in Nissewaard’ kunnen inwoners van Nissewaard terecht met hun vragen op verschillende levensdomeinen. Als informatie en advies niet voldoende is om mensen verder te helpen, voeren we een persoonlijk gesprek om helder te krijgen wat de vragen, behoeften en mogelijkheden zijn. Dit doen we sociaal domein-breed en op een laagdrempelige en onafhankelijke wijze. De Integrale Ingang wordt bemenst door medewerkers vanuit de samenwerkende organisaties en bevindt zich in de opstartfase. Dat betekent dat er een opdracht ligt in de (door)ontwikkeling van de processen en de aansluiting daarvan op andere processen in de ketens en aan de (gewenste) mindset, kwaliteit en teamgeest. Dit vraagt afstemming met aanbieders van activiteiten en ondersteuning vanuit het medische- en zorgdomein, het woondomein en het onderwijsdomein in de komende periode. Ga jij graag de uitdaging aan om deze manier van werken verder te ontwikkelen en in de praktijk te brengen? En wil je hierbij de stuwende kracht zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Wat ga je doen?

 • Je gaat als kwartiermaker binnen de gestelde kaders op zoek naar de beste manier van werken om onze doelen te realiseren;
 • Je onderzoekt samen met de medewerkers van de vier betrokken organisaties wat een kwalitatief goede en eenduidige manier van werken is voor het proces van ‘ingang tot vraagverheldering’ en het eventueel doorzetten binnen Thuis in Nissewaard;
 • Je hebt oog voor verbetermogelijkheden en voert deze door, of stelt aanpassingen voor;
 • Je bent met het verbeteren van de Integrale Ingang gericht op optimale en duurzame oplossingen voor de inwoner, voor effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen;
 • Je zorgt voor het verstevigen en doorontwikkelen van de basale processen, de werkorganisatie en de samenwerking met derden (denk aan huisartsen, corporaties en het onderwijsveld). Je adviseert hierover richting opdrachtgever en kernpartners en hebt hiermee een belangrijke beleidsvoorbereidende rol;
 • Je bent in dienst van een van de kernpartners. Ook ben je aanspreekpunt voor de gemeente (opdrachtgever Integrale Ingang) en gesprekspartner van de managers/leidinggevenden van de vier deelnemende organisaties over het functioneren van de ingang en inzet van medewerkers (opdrachtnemer Integrale Ingang);
 • Je werkt nauw samen met de beleidsontwikkelaars bij de gemeente om met de Integrale Ingang optimaal aan te kunnen sluiten bij recente, beleidsmatige ontwikkelingen in het sociale domein;
 • Je brengt advies uit richting opdrachtgever en kernpartners over wat er structureel nodig is ten aanzien van de aansturing van de Ingang van Thuis in Nissewaard.

 

Wat krijg je van ons?

Thuis in Nissewaard zijn de samenwerkende partners Stichting Welzijn Ouderen, Kwadraad, MEEVivenz en de gemeente Nissewaard. Wij bieden een uitdagende functie, waarbij je ruimte krijgt om mede invulling te geven aan de doorontwikkeling van de Integrale Ingang. Je bent spin in het web en beweegt je tussen organisaties in het basisaanbod en de gemeente als opdrachtgever in. Je werkt nauw samen met twee coördinatoren van het gemeentelijke Klant Contact Centrum, die gezamenlijk zorgdragen voor het dagelijks functioneren van de telefonische informatie en adviesfunctie van de Integrale Ingang.

Je bent in staat je te bewegen binnen verschillende organisaties en culturen. Je weet waar je voor gaat en bent doortastend in een krachtenveld van verschillende belangen. Je kunt je zowel op beleidsmatig of tactisch en strategisch vlak bewegen, als praktische zaken voor de uitvoering oplossen. Je kan snel schakelen en stelt je mening en acties bij om te realiseren wat haalbaar is. Je bent in staat om door te ontwikkelen en hier draagvlak voor te creëren. Dit allemaal met als doel de inwoner te ondersteunen met duurzame oplossingen.

Verder heb je:
 • Minimaal een HBO/WO opleiding in het sociale domein;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring;
 • Ervaring met verandertrajecten;

 

Wij zoeken jou als je:

 • Oog hebt voor mensen;
 • Betrokkenheid voelt bij -en ruime ervaring hebt in het (gemeentelijk) sociaal domein;
 • Er plezier in hebt ambities te operationaliseren naar de uitvoeringspraktijk;
 • In staat bent veranderingen teweeg te brengen;
 • In voortdurende connectie met de actoren om je heen samenwerking verder brengt;
 • In staat bent mee te bewegen in de dynamiek en tegelijkertijd de koers vast kunt houden;
 • In staat bent te schakelen en een brug te slaan tussen ambitie (strategie) en detail (operatie).

 

Richting en ruimte

Je komt -of blijft voor de duur van deze opdracht in dienst van één van de kernpartners van Thuis in Nissewaard (in principe MEEVivenz);
Een samenwerkingsovereenkomst vormt de basis voor je positie;
Een daarin opgenomen opdracht (door gemeente in overleg met partners vastgesteld) vormt de basis voor je verantwoordelijkheden, bevoegdheden en specifieke taken;
Het recent vastgestelde gemeentelijk beleid voor het sociale domein vormt de kaders waarbinnen innovaties mogelijk en gewenst zijn.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Telma Vos, manager. Dit kan via telefoonnummer 06-51043621 of via telma.vos@meevivenz.nl. Wil jij graag aan de slag Coördinator Integrale Ingang Thuis in Nissewaard? Reageer dan via https://www.meevivenz.nl/onze-vacatures/ 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct!