De organisatie als een hulpmiddel voor de medewerkers

Binnen MEEVivenz organiseren we bottom up (omgekeerde piramide) en van buiten naar binnen. Dit betekent dat we de inhoudelijke maatschappelijke opgaven (buiten) en het primair proces centraal (bovenkant van piramide) zetten. Alle andere processen bedrijfsvoering management en bestuur zijn ondersteunend hieraan.

Het primair proces bestaat uit onze professionals, onze vakmensen met diverse expertises. Zij werken dagelijks met inwoners, in gemeenten en de wijken en buurten. Aan doelen als een betere leefbaarheid en gezondheid en aan een goede kwaliteit van leven. Zodat iedereen naar vermogen mee kan doen in de samenleving.

Onze medewerkers en teams krijgen veel ruimte en mandaat om dat te doen wat nodig is binnen kaders. Ze worden hierin goed gefaciliteerd en gecoacht door hun leidinggevenden. Ook is er veel aandacht voor vakontwikkeling via oa opleiding en training en intervisie. Wij zien hierbij de organisatie als een hulpmiddel voor de medewerkers en niet omgekeerd dat medewerkers het gereedschap zijn van de organisatie.

Leidend in alles wat we doen zijn voor ons de kernwaarden ontwikkelen, doen en vertrouwen

MEEVivenz binnen het sociaal domein

MEEVivenz is binnen het sociaal domein een toekomstbestendige en wendbare maatschappelijke dienstverlener. Samen werken we aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet.