Het werk van een Sociaal Werker A binnen een wijkteam

De Sociaal Werker A in een sociaal wijkteam werkt in team dicht bij de inwoners die ondersteuning nodig hebben. Het team bestaat uit Sociaal Werkers die kijken naar verschillende leefgebieden (denk aan kennis over zorg, jeugd, onderwijs, werk en inkomen, hulp bij schulden of het wegwijs maken in de wijk) en elk hun eigen expertise inbrengen. De Sociaal Werker heeft als generalist een laagdrempelige functie voor de inwoners en is specialist in het team. De kracht van het team is de ‘som van de sociaal werkers: Samen zowel breed als diep’.

De volgende werkprincipes staan centraal bij MEEVivenz:

  • Doen wat nodig is: interventies sluiten aan bij wat mensen wel kunnen. De Sociaal Werker staat naast de inwoners. Hij/ zij is de coach van de zelfredzaamheid, biedt zo nodig structuur en stelt alles in het werk dat zaken beheersbaar worden en dat erger wordt voorkomen. Preventie is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk
  • Inbedden en activeren (maatschappelijke participatie): iedereen doet ertoe! Maatschappelijk betrokken en actief zijn, versterkt de zelfredzaamheid. Inwoners worden daarom gestimuleerd en uitgedaagd hun kansen en mogelijkheden te benutten en in te zetten
  • Verbinding en samenhang nastreven: de Sociaal Werker pakt met de inwoners en hun sociale verbanden zaken integraal aan. Hij/zij staart zich niet blind op symptomen maar zoekt oorzaken en verbanden om duurzame, geïntegreerde oplossingen te bewerkstelligen.

Eén contactpersoon, één plan

Elke cliënt krijgt een vast aanspreekpunt binnen het Sociaal wijkteam. We werken volgens het principe één contactpersoon en één plan. Als het nodig is voor de uitvoering van het plan kun je natuurlijk altijd rekenen op de steun van je collega’s. Maar jij blijft het vaste aanspreekpunt. Zo zorgen we ervoor dat mensen of gezinnen met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen en dat de hulp beter op elkaar is afgestemd.

Wie (tijdelijke) ondersteuning of zorg nodig heeft, kan daarop rekenen. Deze ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. In de gemeente zijn tal van laagdrempelige voorzieningen, die inwoners weer verder kunnen helpen. Als er hulpmiddelen of voorzieningen op maat nodig zijn, kan het Sociaal Wijkteam helpen met de aanvraag hiervan. 

Eén plek voor al de vragen rondom zorg, ondersteuning en over een wijk. Dat is wel zo makkelijk.

 

Coördinator Ariadne: “Voor kleine en grote vragen”

‘Op 1 januari 2015 zijn we gestart als Sociaal Team voor heel Krispijn’, vertelt Ariadne Pors in het gebouw De Prinsemarij aan de Nassauweg, waar nog steeds het Sociaal Wijkteam van Krispijn werkt. ‘Het was meteen druk en het is druk gebleven.’

‘Vroeger moest men langs diverse loketten en had men diverse ondersteuners. Nu is er één plaats waar mensen terecht kunnen met alle vragen en heeft men één hulpverlener. Ook voor specifieke vragen kan men terecht; binnen het team zijn specialisten op diverse gebieden.’ Het Sociaal Wijkteam beantwoordt kleine en grote vragen. ‘In onze wijk spelen vooral vragen over financiën of zorgen over werk.’

Meer meedoen
‘De overheid wil dat mensen steeds meer zelfredzaam worden. Als iemand een vraag heeft, kijken we wat iemand zelf kan doen. Ook de samenwerking met het sociale netwerk is belangrijk. Wat vinden zij van de situatie en wat kunnen zij betekenen? Deze bewustwording zorgt ervoor dat men bij een volgende vraag het eerst zelf probeert op te lossen.’

Ariadne legt uit: ‘Ons doel is om de vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Zo voorkomen we dat een situatie uit de hand loopt. Daarbij kijken we levensbreed: welke gevolgen heeft een probleem op andere situaties? Financiële problemen of zorgen om gezondheid hebben effect op je draagkracht. Niet zelden lijden kinderen onder deze stress van ouders.’

Onze kracht
‘Geen vraag is te gek. En als we het antwoord niet weten dan zoeken we het op. Bewoners kunnen ook hun ideeën of talenten kwijt. Het is voor ons feest als we zien dat bewoners elkaar helpen. We weten goed wat er in de wijk speelt. We halen de wijk naar binnen. Maar we gaan ook naar buiten. Gaan letterlijk op de stoep bij een school of winkelcentrum zitten. Onze kracht is de laagdrempeligheid in combinatie met professionaliteit: een mens ontmoet een mens.’

Ariadne Pors
SWT Dordrecht

Wat kun je nog meer van ons verwachten

 

Expertise Centrum Sociaal werk

Een aanstekelijke ontmoeting met mensen met passie voor het vak
Op zoek naar een team dat samen met jou je kennis en kunde op ons vakgebied naar een hoger level kan brengen? Dan zitten we graag even rond de tafel (of via Teams natuurlijk) met je. Want het is met passie én visie dat we er elke dag ten volle voor gaan om jullie te faciliteren en te inspireren tot meer vakbekwaamheid.

 

Vacatures: Mooi werk met impact op vele vakgebieden

Als een van de grootste werkgevers binnen het Sociaal Domein biedt MEEVivenz een enorme diversiteit aan werk.

Bekijk hier jouw mogelijke nieuwe carrière stap. Of lees de verhalen van jouw toekomstige collega’s en ontdek de impact van hun werk op vele vakgebieden.