Wat is Buurtwerk?

Buurtwerk gelooft in een sterke en inclusieve samenleving die voorziet in de behoefte van iedere generatie. We zetten ons in voor (veer)krachtige en vitale buurten waarin het goed opgroeien is, en iedere bewoner participeert op zijn of haar eigen manier. Met een bevlogen team en een verbindende aanpak werken we aan het welzijn van jongeren, volwassen en ouderen waarbij we de kracht van de buurt maximaal benutten en vergroten. Buurtwerk van MEEVivenz is te vinden  in Dordrecht

Buurtwerk binnen MEEVivenz

De Sociaal Werker A met kernprofiel Buurtwerk is een zelfstandige en ondernemende professional. Het werkgebied kan variëren van de buurt tot de hele stad.

De Buurtwerker draagt zorg voor het opbouwen en versterken van sociale verbanden tussen inwoners. Het Buurtwerk sluit aan bij vragen én talenten van inwoners door hulpvragen te matchen met individuele contacten, het stimuleren van collectieve activiteiten of een buurtinitiatief.  Dit gebeurt in samenwerking met partners, formeel en informeel, en ondernemers in de wijk of stad. Op die manier zullen inwoners zich meer verbonden weten met elkaar en de buurt

De Adviseur vrijwillige inzet stimuleert en ondersteunt, matcht en waardeert vrijwillige inzet in de stad, dat kan betrekking hebben op organisaties en/ of individuen.

In de wijk Krispijn in Dordrecht wonen veel mensen van verschillende nationaliteiten. Dat maakt de wijk levendig en interessant. Er zijn ouders in Krispijn die hun kinderen niet zo heel goed kunnen helpen met het huiswerk. Deels komt dat door de taal of de vooropleiding van de ouders of door de andere manier van lesgeven in Nederland. Buurtwerk Dordrecht wil die achterstanden inhalen. Daarom organiseert het buurtwerk huiswerkbegeleiding  in wijkcentrum De Koloriet. 

Wachtlijst voor hulp bij huiswerk

Buurtwerker Dursel Buyukodabasi startte vorig jaar oktober samen met een gepensioneerde docent de huiswerkbegeleiding. Dursel: “We merkten dat sommige kinderen in de wijk achterstand opliepen, omdat er thuis minder Nederlands gesproken wordt of dat ouders het lastig vinden om het huiswerk te begeleiden. Met de huiswerkbegeleiding in Koloriet hopen we de achterstand in te halen en de kinderen te ondersteunen bij hun huiswerk. Daarnaast willen kinderen stimuleren hun huiswerk te blijven maken.” De groep bestaat nu uit vijf kinderen tussen de acht en elf jaar en na de zomer wil Dursel deze groep uitbreiden met tien kinderen. Dan komt er ook een extra vrijwilliger bij. Dursel: “De kinderen moeten hun huiswerk meenemen en de les duurt ongeveer anderhalf uur. Eerst werken ze aan hun taal- en rekenvaardigheden en na een uur doen ze rekenspelletjes. Zo blijven ze leren.” De activiteit is populair bij de kinderen in de wijk. Er is een wachtlijst ontstaan; vandaar de uitbreiding na de zomervakantie. 

Kinderen, huiswerk en ouders
De kids vinden het superleuk om samen huiswerk te maken en daarna te spelen. En we willen ook graag dat ze de zin om huiswerk te maken ook thuis doorzetten. Wat ook een pluspunt is, is het contact met de ouders. Vaak komen ze met een speciaal verzoek om aan een bepaald onderwerp nog eens extra aandacht te schenken. Al met al een initiatief dat goed aansluit bij de behoefte van de bewoners van Krisipijn.

Bieden van omgevings- en samenlevingsgerichte ondersteuning

  • Je signaleert ontwikkelingen, knelpunten en trends in je werkgebied en vertaalt deze in doelen ter verbetering van de dienstverlening
  • Je versterkt de collectieve maatschappelijke en sociale voorzieningen
  • Je investeert in formele en informele netwerken in je werkgebied
  • Je herkent ‘samenlevingsbewegingen’, je weet hierop te anticiperen in samenwerking met formele en informele partners

Adviseur Vrijwillige Inzet

• Je adviseert organisaties die met vrijwilligers werken. Adviezen gaan over het werven, binden en waarderen van vrijwilligers en over het opzetten, implementeren en borgen van een goed vrijwilligersbeleid.
• Je brengt organisaties met elkaar in contact zodat deze kennis en ervaring uit kunnen wisselen.
• Je organiseert trainingen om de kennis en vaardigheden van vrijwilligerscoördinatoren te bevorderen.

Bieden van collectieve en/ of individuele hulp- en ondersteuning

  • Je bent Present. Je bent zichtbaar in je werkgebied en actief in het opbouwen van contacten en relaties. Je bent het aanspreekpunt voor vragen voor individuen en collectief
  • Je draagt actief bij aan het werkplan waarin de inzet voor het komend jaar wordt beschreven.
  • Je bent een aanjager en ondersteuner van inwonersinitiatieven
  • Je ondersteunt en faciliteert de inzet van vrijwilligers voor projecten en activiteiten en zorgt dat ze toegerust zijn.

Wat kun je nog meer van ons verwachten

 

Expertise Centrum Sociaal werk

Een aanstekelijke ontmoeting met mensen met passie voor het vak
Op zoek naar een team dat samen met jou je kennis en kunde op ons vakgebied naar een hoger level kan brengen? Dan zitten we graag even rond de tafel (of via Teams natuurlijk) met je. Want het is met passie én visie dat we er elke dag ten volle voor gaan om jullie te faciliteren en te inspireren tot meer vakbekwaamheid.

 

Vacatures: Mooi werk met impact op vele vakgebieden

Als een van de grootste werkgevers binnen het Sociaal Domein biedt MEEVivenz een enorme diversiteit aan werk.

Bekijk hier jouw mogelijke nieuwe carrière stap. Of lees de verhalen van jouw toekomstige collega’s en ontdek de impact van hun werk op vele vakgebieden.