Wij faciliteren en
inspireren
de sociaal
werker

Als sociaal werker ben je trots op je vak en vind je waardering voor je vak belangrijk. Hoog op je lijstje staat het ophalen van vakinhoudelijke kennis. Dat is precies wat het Expertise Centrum Sociaal Werk je biedt.

Ingeschreven staan in het beroepsregister maken jouw competenties en die van je collega’s zichtbaar. Hierdoor krijgt ons vak een duidelijke plek in de keten van het sociale domein.

Binnen het expertisecentrum kun je kennis en ervaringen opdoen en delen met collega’s. Ook bieden we je toegang tot de scholingsagenda van MEEK2 en actuele kennis met betrekking tot het sociaal werk. Het scholingsplan en -beleid is ook altijd bekend bij het expertisecentrum.

Kort en krachtig gezegd:
Het expertisecentrum is het centrum voor kennis en innovatie voor professionals binnen het sociaal domein breed en in het bijzonder voor de professionals binnen MEEVivenz.

Het Expertise Centrum Sociaal Werk is opgericht in 2018 en is ontstaan door een samenwerking tussen MEE en Vivenz. Het Expertisecentrum sociaal werk is onderdeel van MEEVivenz. Meer weten over deze overkoepelende organisatie voor sociaal werk? Kijk op www.meevivenz.nl.    

Onze Missie

Wij faciliteren én inspireren de sociaal werker tot meer vakbekwaamheid.

Een stukje geschiedenis

Het Expertise Centrum Sociaal Werk is opgericht in 2018 en is ontstaan door een samenwerking tussen MEE en Vivenz. Het Expertisecentrum sociaal werk is onderdeel van MEEVivenz. Meer weten over deze overkoepelende organisatie voor sociaal werk? Kijk op www.meevivenz.nl.    

Onze Visie

Het “Expertisecentrum sociaal werk” creëert voor de sociaalwerker, die zijn professie wil versterken; deskundigheidsbevordering, wat leidt tot een vakbekwame medewerker met lef.