MEEVivenz is ISO 9001:2015 gecertificeerd

MEEVivenz is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Jaarlijks wordt dit certificaat vernieuwd. MEEVivenz is een lerende organisatie met lerende professionals. De certificeringscyclus ondersteunt ons hierbij.

Wij vinden dat we een lerende organisatie zijn als we meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. We vernieuwen daarom van ‘buiten naar binnen’: de buitenwereld bepaalt onze innovatie. Wij worden gevoed door wat inwoners met ons delen. Daardoor signaleren we trends. Daarnaast kijken we proactief vooruit. Wij mobiliseren flexibiliteit en ontwikkelen competenties bij medewerkers om de beweging te maken. Zo weten onze medewerkers wat passend is bij die beweging.

Onze medewerkers zijn cruciaal in het realiseren van de ambitie om kwaliteitsspeler te zijn. Wij stimuleren en faciliteren hen om het eigenaarschap op vakmanschap te benutten. Professionele ruimte is van belang om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de samenleving. Het aanbieden en delen van kennis en expertise is nodig om onze medewerkers lerende professionals en vrijwilligers te laten zijn. Beroepsregistratie toont aan dat hier voortdurend aan gewerkt wordt.

Ik informeer u graag verder

Corine Silfhout
Stafmedewerker Kwaliteit
MEEVivenz