Wat is een gedragswetenschapper?

Een gedragswetenschapper is iemand die het gedrag van mensen met gedragsproblematiek observeert en onderzoekt, en/of advies geeft aan andere hulpverleners t.a.v. specifieke gedragsproblematiek.

Wanneer een gedragswetenschapper zelf direct met cliënten werkt liggen de werkzaamheden in dezelfde hoek als het werk van een orthopedagoog. Wanneer een gedragswetenschapper een meer adviserende rol heeft ligt het accent van de werkzaamheden meer in de theoretische onderzoek kant.

De gedragswetenschapper binnen MEEVivenz

Gedragswetenschappers werken voor de Stichting MEE Plus. MEE Plus verzorgt verschillende diensten binnen de regio, waaronder handelingsgerichte diagnostiek. Diagnostisch onderzoek door MEE staat niet op zichzelf, maar maakt indien nodig onderdeel uit van de vraagverheldering van cliënten in de diverse sociale teams.

Als gedragswetenschapper verricht je zelfstandig handelingsgerichte diagnostiek. Daarnaast bied je ondersteuning en consultatie aan MEE-collega’s, medewerkers in jeugdteams, wijkteams en gemeenten en je overlegt met netwerkpartners.

Als teamlid werk je samen met collega gedragswetenschappers en psychologisch medewerkers aan regio brede goede diagnostiektrajecten, het opleiden van stagiairs en het mede vorm- en inhoud geven aan diverse vormen van werkbegeleiding, intervisie, overleg inzake risicovolle casuïstiek en het hanteren van de meldcode.

Wat mijn werk zo leuk maakt is de afwisseling,
de vrijheid en de fijne contacten met collega’s
en cliënten.

Al bijna 14 jaar heb ik elke werkdag zin om te gaan werken. En dat terwijl ik eigenlijk  min of meer per toeval bij MEE terecht ben gekomen direct na afronding van mijn studie Psychologie. Wat mijn werk zo leuk maakt is de afwisseling, de vrijheid en de fijne contacten met collega’s en cliënten.

Elke dag is anders, elke cliënt en hulpvraag is anders, de collega’s zijn erg fijn, en er zit voldoende afwisseling en uitdaging in mijn taken. De vrijheid die ik voel om mijn werk zowel inhoudelijk als wat betreft tijdsindeling vorm te geven past mij goed. Het geeft mij de kans om mij te blijven ontwikkelen als professional en persoon én dit te combineren met ‘mijn leven thuis’.

Elke Eggens
Gedragsdeskundige MEE Plus
Psycholoog NIP
Coach voor collega’s

Wat bieden wij jou?

Je komt als gedragswetenschapper in dienst van MEE Plus, onderdeel van de overkoepelende organisatie MEEVivenz. Je krijgt een dynamische, gevarieerde baan in een prettige en sociale werkomgeving met gemotiveerde vakcollega’s.

Waar verras je ons mee?

  • een afgeronde universitaire opleiding Orthopedagogie of Psychologie met een Basisaantekening Psychodiagnostiek
  • affiniteit en relevante werkervaring (minimaal 2 jaar) met kinderen en volwassenen met een beperking, NAH en/of een chronische aandoening
  • ervaring in het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek en het bieden van consultatie
  • een klantgerichte en dienstverlenende instelling met als uitgangspunt werken vanuit de Sociale Netwerkversterking
  • analytisch en empathisch vermogen
  • uitstekende schriftelijke, communicatieve en sociale vaardigheden
  • computervaardigheden, accuratesse en flexibiliteit
  • goed zelfstandig en in teamverband kunnen werken

Wat kun je nog meer van ons verwachten

 

Expertise Centrum Sociaal werk

Een aanstekelijke ontmoeting met mensen met passie voor het vak
Op zoek naar een team dat samen met jou je kennis en kunde op ons vakgebied naar een hoger level kan brengen? Dan zitten we graag even rond de tafel (of via Teams natuurlijk) met je. Want het is met passie én visie dat we er elke dag ten volle voor gaan om jullie te faciliteren en te inspireren tot meer vakbekwaamheid.

 

Vacatures: Mooi werk met impact op vele vakgebieden

Als een van de grootste werkgevers binnen het Sociaal Domein biedt MEEVivenz een enorme diversiteit aan werk.

Bekijk hier jouw mogelijke nieuwe carrière stap. Of lees de verhalen van jouw toekomstige collega’s en ontdek de impact van hun werk op vele vakgebieden.

MEE

MEE zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin mensen met een (niet- zichtbare) beperking volwaardig en betekenisvol kunnen meedoen. Met een focus op mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel.

MEEVIVENZ

MEE Plus en Vivenz werken inmiddels al intensief samen op het vlak van maatschappelijke ondersteuning en daar komt nu een logisch vervolg op: het samengaan in één organisatie.
Met onze gemeenschappelijke kennis, jarenlange ervaring én gedeelde visie zijn we vanaf 1 januari 2020 een centraal aanspreekpunt binnen de regio. Hierdoor kunnen we de dienstverlening van onze professionals versterken en efficiënter maken en spelen we pro-actief in op de maatschappelijke en bestuurlijke vraag om één aanspreekpunt.
Zo slaan wij gezamenlijk een brug naar welzijnswerk. Samen zetten we ons in voor sociale thema’s zoals armoede, buddyzorg, hulp bij opvoeden, bemiddeling, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, vraagstukken rondom de Wet langdurige zorg, eenzaamheid, senioren en mensen met gedragsproblematiek.