Met elkaar werken aan een samenleving waarin iedereen er toe doet

MEE Plus en Vivenz werken inmiddels al intensief samen op het vlak van maatschappelijke ondersteuning en daar komt nu een logisch vervolg op: het samengaan in één organisatie.

Met onze gemeenschappelijke kennis, jarenlange ervaring én gedeelde visie zijn we vanaf 1 januari 2020 een centraal aanspreekpunt binnen de regio. Hierdoor kunnen we de dienstverlening van onze professionals versterken en efficiënter maken en spelen we pro-actief in op de maatschappelijke en bestuurlijke vraag om één aanspreekpunt. Zo slaan wij gezamenlijk een brug naar welzijnswerk.

Samen zetten we ons in voor sociale thema’s zoals armoede, buddyzorg, hulp bij opvoeden, bemiddeling, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, vraagstukken rondom de Wet langdurige zorg, eenzaamheid, senioren en mensen met gedragsproblematiek. Ons nieuwe Expertisecentrum, dat recent is geopend, is dé plek waar het vak verder wordt ontwikkeld, kennis up-to-date wordt gehouden en dienstverlening wordt uitgebreid.

 

Bestuur, management en alle operationele afdelingen zullen gehuisvest zijn in gezamenlijke kantoren, zoals nu al het geval is in

Dordrecht, maar later ook in Gorinchem en andere steden. Ons werkgebied betreft in totaal 31 gemeenten in de regio’s Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Brabant Noord, Drechtsteden, Midden-Holland en de Zuid-Hollandse Eilanden.

 

 

Jaarrekeningen 2020

MEEVivenz
Gecombineerd jaardocument en geconsolideerde jaarrekening 2020 MEEVivenz 

Controleverklaring w.g. jrk 2020 – goedkeurend MEEVivenz

De Sociale Basis (De Sociale Basis is onderdeel van MEEVivenz)
Jaarrekening De Sociale Basis

Controleverklaring w.g. jrk 20 – goedkeurend De Sociale Basis

 

 

MEEVivenz. Een plek waar mensen meedoen en samenleven.

Blijft u op de hoogte van deze ontwikkelingen via onderstaande websites.