Met elkaar werken aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet

MEEVivenz is een organisatie die zich breed inzet voor een sterke samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet, iedereen gelijkwaardig is en iedereen zich verbonden voelt met die samenleving. We creëren/ dragen bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt zelf regie te hebben over het eigen leven, talenten te ontwikkelen en mee te doen.

MEEVivenz levert voor inwoners diensten met een zo hoog mogelijke kwaliteit. Dit doen we voor individuen en in groepen, wijken en buurten. We stimuleren het eigenaarschap van inwoners en hun leefomgeving in hun streven en ontwikkeling naar zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Dat betekent dat we naast inwoners staan, stimuleren om mee te doen en maatwerk leveren in onze ondersteuning. De inwoner is hierbij altijd leidend; onze professionals zijn tijdelijk en voorbijgangers.

We sturen inwoners nooit van het kastje naar de muur maar van het kastje naar de oplossing. Dit doen we door andere organisaties te betrekken bij een ondersteuningstraject of door samen integrale ondersteuning te leveren. We zetten in op preventie, vroegsignalering en collectieve oplossingen en vergroten de kracht van inwoners in wijken en buurten.

Als organisatie zijn we een strategische partner in het sociaal domein. Wij begrijpen de wensen en behoeften van onze (lokale) opdrachtgevers. Voor sociale wijkteams zijn we met onze strategische partners één aanspreekpunt voor opdrachtgevers; gezamenlijk krijgen we het vertrouwen om een integrale opdracht uit te voeren (gemeente ontzorgen). Voor andere opdrachten werken we graag efficiënt en effectief samen. We kunnen als strategische partner en met strategische partners gezamenlijk beter transformeren/normaliseren binnen het sociaal domein en maatschappelijk geld beter besteden.

Organisatieschets
Onze krachten gebundeld

Om onze visie inhoud te geven en de dienstverlening te versterken, hebben we onze krachten gebundeld binnen Stichting MEEVivenz met de werkmaatschappijen De Sociale Basis, MEE Plus, Vivenz en het Expertise Centrum Sociaal Werk.

De Sociale Basis ondersteunt en ontzorgt gemeenten bij het realiseren van een sterke sociale basis. Wij geven inwoners de hulp en ondersteuning die nodig is om iedereen mee te laten doen. De medewerkers van De Sociale Basis staan cliënten veelal bij vanuit een sociaal wijkteam. De mensen van MEE Plus zijn onze specialisten in het voorliggend veld van het sociaal domein voor inwoners met een (niet-zichtbare) beperking. Onze medewerkers van Vivenz ondersteunen inwoners thuis, in hun eigen leefomgeving. En het Expertise Centrum Sociaal Werk is het centrum voor kennis en innovatie voor professionals binnen het sociaal domein. 

Meer weten over onze oplossingen binnen het Sociaal Domein? Neem gerust contact met ons op.

Ons werkgebied

 

Met onze gemeenschappelijke kennis, jarenlange ervaring én gedeelde visie zijn we een centraal aanspreekpunt binnen de regio. Hierdoor kunnen we de dienstverlening van onze professionals versterken en efficiënter maken en spelen we pro-actief in op de maatschappelijke en bestuurlijke vraag om één aanspreekpunt.

Zo slaan wij gezamenlijk een brug naar welzijnswerk. Samen zetten we ons in voor sociale thema’s zoals armoede, buddyzorg, hulp bij opvoeden, bemiddeling, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, vraagstukken rondom de Wet langdurige zorg, eenzaamheid, senioren en mensen met gedragsproblematiek. Ons Expertisecentrum is dé plek waar het vak verder wordt ontwikkeld, kennis up-to-date wordt gehouden en dienstverlening wordt uitgebreid.

Ons werkgebied betreft de regio’s Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Brabant Noord, Drechtsteden, Midden-Holland en de Zuid-Hollandse Eilanden, de BAR-gemeenten en regio Arnhem.

Het Expertise Centrum Sociaal Werk
Het centrum voor kennis en innovatie

 

Het Expertise Centrum Sociaal Werk is het kenniscentrum van MEEVivenz.
Binnen het expertisecentrum kunnen professionals kennis en ervaringen opdoen en delen met collega’s.

Kort en krachtig gezegd:
Het expertisecentrum is het centrum voor kennis en innovatie voor alle professionals binnen het sociaal domein en in het bijzonder voor de professionals binnen MEEVivenz.

Meer weten over onze oplossingen binnen het Sociaal Domein? Neem gerust contact met ons op.

Meer weten over onze oplossingen binnen het Sociaal Domein?
Neem gerust contact met ons op.